odplatnosc

CENNIK

Godziny bezpłatne (realizacja podstawy programowej) od godziny 8:00 do godziny 13:00.

W pozostałych godzinach stawka wynosi 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 

Dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka wynosi 7 zł.


Miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko z posiłków,

na podstawie pisemnej informacji o jej wysokości przekazanej przez przedszkole

do 5 dni po zakończeniu miesiąca,

rodzic/opiekun prawny uiszcza

do 15 dnia następnego miesiąca.


NUMER KONTA:

Bank Pekao SA Tychy

92 1240 1330 1111 0010 6083 7366


Przykładowe wyliczenie płatności za pobyt dziecka w przedszkolu:

Dziecko przebywa w przedszkolu  8:00 – 16:00 tj. 8 godzin dziennie

Realizacja podstawy programowej od 8:00 do 13:00 (5 godzin bezpłatnie)
Godzinny płatne – w podanym przykładzie wynoszą 3 godziny (od 13:00 – 16:00), tj. 3 x 1,00 zł = 3,00 zł dziennie.

Dni robocze np.: 22 x 7,00 zł = 154,00 zł opłata miesięczna, zamiast dotychczasowej opłaty stałej

Wyliczenie opłaty za wyżywienie: 3 posiłki – 7,00 zł dziennie
22 dni x 7,00 zł = 154 zł opłata za miesiąc (przy 100% frekwencji)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>